ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565


สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
Smart Area สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Programer :: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ :: DLICT Nongkhai2 & Supasit Pitayasak DLICT CPM3